Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paulina Maria Klon
Główny adres email
Paulina.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

dr hab. professor Uniwersytetu Łódzkiego, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Jestem kierowniczką Katedry Amerykanistyki iI Mass Mediów orazprzewodniczącą sekcji międzynarodowej ekonomii politycznej w Polskim Towarzystwie Studiów Międzynarodowych.


W 2002 r. uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Łódzki).

W 2013 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk o polityce w zakresie stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Jagielloński)

Osiągnięcia naukowe

najnowsze publikacje:

1. USA-Europa. Historia współzależności. Krótkie wprowadzenie, [współautor Rafał Matera], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020.

2.Under hegemonic pressure: 2018 American sanctions against Iran and Turkey’s response, “Digest of Middle East Studies”, volume 29, issue 2, Fall 2020.

3.Why does cooperation work or fail? The case of EU-US sanction policy against Iran, [współautor Rafał Matera] Croatian International Relations Review, Vol. 25 No. 85, 2019,

4.Economic Incentives as Tools of Foreign Policy: Polish Engagement in Ukraine, “European Review”,https://doi.org/10.1017/S106279872000109X


https://orcid.org/0000-0001-5453-1622

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnych stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, relacji transatlantyckich oraz międzynarodowej ekonomii politycznej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki economic statecraft.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów

  Kierownik Katedry Amerykanistyki i Mass Mediów

  Prowadzone kursy:

  Kierunek stosunki międzynarodowe:

  Międzynarodowe stosunki polityczne

  Dyplomacja amerykańska w XXI w.

  Stany Zjednoczone w stosunkach międzynarodowych

  Stany Zjednoczone w stosunkach międzynarodowych (seminarium magisterskie)

  Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych –badania, instytucje, główne kierunki

  Państwa amerykańskie w stosunkach międzynarodowych

  Kierunek International and Political Studies:

  International Conflicts and Security

  US in the 21st Century: Economy and Politics

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela