Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Piotr Maria Klon
Główny adres email
Piotr.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

2020 – doktor habilitowany w dyscyplinie nauki chemiczne, Wydział Chemii UŁ, po przedstawieniu osiągnięcia naukowego pt. Zastosowania metod chemii obliczeniowej w badaniach układów zawierających cynę

2007 – doktor chemii, Wydział Fizyki i Chemii UŁ, po przedstawieniu pracy pt. Kwantowochemiczne badania zmian własności katalitycznych klasterów Pdn i Ptn domieszkowanych innymi metalami i osadzanych na nośnikach, wykonywanej pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Romanowskiego

2002-2007 – studia doktoranckie na Wydziale Fizyki i Chemii UŁ

2002 – magister chemii, Wydział Fizyki i Chemii UŁ, po przedstawieniu pracy pt. Wyznaczanie ładunków nadmiarowych w halogenkach litowców za pomocą różnych metod obliczeniowych chemii kwantowej, wykonywanej pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Romanowskiego

1998-2002 – studia chemiczne na Wydziale Fizyki i Chemii UŁ

Osiągnięcia naukowe

Autor lub współautor ponad 50 prac naukowych.

Zainteresowania naukowe
 • chemia obliczeniowa
 • modelowanie molekularne związków metaloorganicznych i układów metalicznych
 • teoretyczny opis oddziaływań niekowalencyjnych
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Chemii Teoretycznej i Strukturalnej

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
  • praca w wydziałowej komisji ds. egzaminów dyplomowych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela