Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maciej Brzoza
Główny adres email
Maciej.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Postępowania Cywilnego I

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:  prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;  terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;  udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia;  przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;  opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;  prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;  opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;  przeprowadzanie konsultacji ze studentami;  podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;  dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:  prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;  pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;  rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;  aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;  doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych;  przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo; Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:  praca w organach wydziałowych;  aktywne uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach i innych formach aktywności akademickiej, a także ich współorganizowanie;  inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela