Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krzysztof Klon
Główny adres email
Krzysztof.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Wykształcenie

 • 1996 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – studia historyczne; magister historii, promotor prof. dr hab. Barbara Wachowska
 • 1997 – Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska
 • 2005 – Uniwersytet Łódzki – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, promotorzy: prof. dr hab. Barbara Wachowska; prof. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot
 • 2019 – Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie – studia podyplomowe: Edukacja w zakresie wiedzy o społeczeństwie z elementami edukacji europejskiej

Przebieg pracy zawodowej

 • od 1 IX 1996 – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach: podstawowej, liceum ogólnokształcącym i gimnazjum
 • od 1 IX 2002 – asystent w Pracowni Dydaktyki Historii UŁ
 • od 1 XII 2005 – adiunkt w Pracowni Dydaktyki Historii UŁ (następnie Pracowni Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie i aktualnie Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej)
 • 2006 – egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w zakresie egzaminu maturalnego z historii
 • 2009 – rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej d.s. podręczników szkolnych w zakresie merytoryczno-dydaktycznym z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
 • od 1 IX 2010 – nauczyciel dyplomowany
 • od 1 X 2016 – kierownik Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ
 • od 1 X 2018 – starszy wykładowca w Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ
 • od 1 X 2018 – pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego d.s. kształcenia nauczycieli

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki
Osiągnięcia naukowe

Książki

 • Obóz narodowy w Łódzkiem w latach 1926–1939, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009, ss. 561.

Nagrody

 • 2009 – nagroda indywidualna II stopnia Prezydenta miasta Łodzi za „Szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej oświaty i wychowania młodego pokolenia Polaków”
 • 2010 – nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za monografię naukową pt. Obóz narodowy w Łódzkiem w latach 1926–1939, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009, ss. 561.
 • 2018 – nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczne
Zainteresowania naukowe
 • najnowsza historia Polski (ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ruchów politycznych i społecznych)
 • dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie
 • dzieje regionu łódzkiego
 • historia oświaty
Stanowiska
 • Starszy wykładowca Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej

  Zajmuję się kształceniem nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

  Prowadzę wykłady i ćwiczenia z podstaw dydaktyki, dydaktyki historii, dydaktyki wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw prawa dla nauczycieli.

  Nadzoruję praktyki pedagogiczne śródroczne i ciągłe z historii i WOS, odbywające się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela
 • starszy wykładowca Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej

  Zajmuję się kształceniem nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

  Prowadzę wykłady i ćwiczenia z podstaw dydaktyki, dydaktyki historii, dydaktyki wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw prawa dla nauczycieli.

  Nadzoruję praktyki pedagogiczne śródroczne i ciągłe z historii i WOS, odbywające się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela