Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Maria Topola
Główny adres email
Małgorzata.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

od 2016Starszy wykładowca – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznych;

2002-2016 – Adiunkt - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznych;

2002 – doktor nauk ekonomicznych, tytuł rozprawy: “Statystyczne metody rozpoznawania obrazów i ich zastosowania”;

1997 - magister ekonomii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, specjalność: Statystyka I Demografia

Osiągnięcia naukowe

2002 - I nagroda w Konkursie na najlepszą pracę doktorską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach: STATISTICA, STATISTICA Industrial System i STATISTICA Neural Networks organizowanym przez StatSoft, Inc. i StatSoft Polska. Tytuł rozprawy: „Statystyczne metody rozpoznawania obrazów i ich zastosowania”;

2009 – Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia za współautorstwo cyklu publikacji dotyczących okołooperacyjnego migotania przedsionków u pacjentów poddanych operacjom kardiochirurgicznym;

2015 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Zainteresowania naukowe
 • Metody statystyki wielowymiarowej,
 • Data mining,
 • Techniki ordynacyjne,
 • Metody analizy danych niekompletnych,
 • Zastosowania metod statystycznych w diagnostyce medycznej, naukach przyrodniczych, naukach społecznych,
 • Pakiety statystyczne
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Metod Statystycznych

  Dydaktyka:

  Wykłady i ćwiczenia informatyczne: Statystyka, Wnioskowanie statystyczne, Data Mining, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Metody klasyfikacji danych i analizy dyskryminacyjnej, Eksploracyjna analiza danych; seminaria magisterskie i licencjackie.

  Funkcje:

  • Koordynator ds. programu ERASMUS dla kierunku Ekonometria i analityka danych;
  • Opiekun I roku dla kierunku Informatyka i ekonometria (studia II stopnia);
  • Opiekun specjalności Metody Analizy Danych (na kierunku Informatyka i Ekonometria, studia I stopnia);
  • Członkini Rad Konsultacyjnych na kierunkach: Informatyka i Ekonometria, Ekonometria i analityka danych.

   Godziny pracy

   • Poniedziałek
   • Wtorek
   • Środa
   • Czwartek
   • Piątek
   • Sobota
   • Niedziela