Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jaromir Dąb
Główny adres email
Jaromir.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Badania dotyczące oceny toksycznego wpływu różnych substancji chemicznych (fenole, bisfenole, pestycydy) na komórki krwi (erytrocyty, komórki jednojądrzaste) człowieka.

Osiągnięcia naukowe

1995 r. - tytuł zawodowy magistra (biologia)

1999 r. - stopień naukowy doktora (biologia, biofizyka)

2012 r. - stopień naukowy doktora habilitowanego (biologia, biofizyka)

2020 r. - tytuł naukowy profesora (nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki biologiczne)

Zainteresowania naukowe

toksykologia, ekotoksykologia, skażenie środowiska, zanieczyszczenie wody pitnej

Stanowiska
 • profesor Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska

  • Realizacja badań naukowych
  • Prowadzenie zajęć (ćwiczenia, wykłady, seminaria) ze studentami (studia pierwszego i drugiego stopnia)
  • Opieka nad studentami realizującymi prace licencjackie i magisterskie
  • Promowanie prac doktorskich

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela