Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Noemi Maria Sosna
Główny adres email
Noemi.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Z wykształcenia jestem etnolożką i antropolożką kulturową. Dydaktyka jest jedną z moich pasji (obok poznawania języków obcych, fascynacji dramatami Szekspira i miłości do paryskiego street artu). Od lat współpracuję z firmą badawczą Qualio, specjalizującą się w niestandardowych badaniach i działaniach społecznych. Angażuję się w działania jako kierownik projektów terenowych, badacz terenowy czy współautor raportów z badań. Doświadczeniami zebranymi w trakcie pracy terenowej z przyjemnością wzbogacam swoje zajęcia dydaktyczne.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:

- antropologia kultury, antropologia widowisk, etnologia i geografia religii, metody i techniki badań terenowych, problemy etyczne badań terenowych, zagadnienia etyczne w biznesie, problemy etyczne w obsłudze ruchu turystycznego, street art jako atrakcja turystyczna, komunikacja międzykulturowa (w tym językowe i kulturowe uwarunkowania komunikacji oraz zagadnienia negocjacji w sytuacji kontaktu międzykulturowego).

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Badań Regionalnych

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów.

  Zajęcia prowadzone w roku 2021/2022:

  Kierunek: Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne)

  1. Etyka w obsłudze ruchu turystycznego

  2. Komunikacja międzykulturowa w obsłudze ruchu turystycznego

  3. Podstawy geografii społeczno-ekonomiczne (Geografia religii)

  4. Street art jako atrakcja turystyczna

  5. Metody badań terenowych

  6. Technika negocjacji

  7. Antropologia widowisk

  8. Muzealnictwo

  kierunek: Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  1. Etyka w biznesie

  2. Komunikacja międzykulturowa w biznesie

  3. Proseminarium

  4. Zarządzanie projektami

  Zajęcia dla studentów zagranicznych (Erasmus + Mobility Students):

  1. Street Art as a Tourist Attraction


  Pełnione funkcje:

  - Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia

  - Członkini Rady Bibliotecznej BUŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela