Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Klon
Główny adres email
Joanna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Moja praca doktorska skupiała się na problematyce zarządzania zmianami organizacyjnymi. Aktualnie prowadzę interdyscyplinarne badania w zakresie zachowań organizacyjnych nad perspektywą temporalną ludzi w organizacjach.

Osiągnięcia naukowe

1. Zrealizowane staże naukowe:

 • Visiting Scholar, 09.2018-01.2019, the School of Humanities and Sciences, Stanford University, Stanford, USA (wizyta badawcza na zaproszenie Profesora Philipa Zimbardo i Profesora Lee Ross)
 • Visiting Scholar, 09.2007-03.2008, the Australian School of Business, University of New South Wales, Sydney, Australia
 • 2007 Go8 European Fellowship, Stypendystka Group of Eight, zrzeszenia wiodących uniwersytetów australijskich

2. Zrealizowane staże dydaktyczne w kilkunastu uczelniach UE

3. Udział w projektach badawczych krajowych i zagranicznych:

 • 06.2020 - 09.2020 wykonawca międzynarodowego projektu badawczego Stanford Rebuild, Stanford University, związanego z przeciwdziałaniem i niwelowaniem skutków COVID-19.
 • 01.2019 - 09.2020 wykonawca międzynarodowego projektu badawczego: Pilot test of InDialogue in Longmeadow. W badaniach bierze udział 17 naukowców z 11 instytucji: Stanford University, Texas A&M University, Kansas State University, University of Maryland, State University of New York Purchase, the Kettering Foundation, University of Massachusetts Lowell, Central Connecticut State University, University of Hartford, Uniwersytet Warszawski
 • 2017-2018 - kierownik i wykonawca projektu: "Perspektywa temporalna organizacji (PTO). Koncepcja i diagnoza". Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr 2017/01/X/HS4/01275 w ramach konkursu MINIATURA 1. W ramach powyższego projektu, od października 2018 do styczenia 2019, został zrealizowany staż badawczy w Stanford University (USA), pod opieką naukową prof. Philipa Zimbardo i prof. Lee Ross'a oraz przeprowadzone badania w zakresie temporalnych aspektów funkcjonowania ludzi w organizacji.
 • 2014-2016 - wykonawca projektu: „Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO). Metodyka i narzędzie pomiaru”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr 2013/09/B/HS4/02722.
 • 2015 - wykonawca projektu: „Metodyka badań społecznych aspektów zarządzania”. Projekt w ramach badań statutowych Katedry Zarządzania UŁ.
 • 2012-2013 - wykonawca projektu: „Wielokryterialna analiza zachowań organizacyjnych". Projekt w ramach badań statutowych Katedry Zarządzania UŁ.
 • 2010-2011 - wykonawca projektu: "Zmiany zachowań organizacyjnych. Perspektywa integrująca". Projekt w ramach badań statutowych Katedry Zarządzania UŁ.
 • 2008 - członek zespołu projektu "Developing management skills" Australian Graduate School of Management, Accelerated Learning Laboratory, University of New South Wales, Sydney, Australia.
 • 2007-2008 - wykonawca projektu "Capability management in the Australian Transport and Logistics Sector: Issues, Strategies and Prospects", University of New South Wales, Sydney, Australia
Zainteresowania naukowe
 • Perspektywa temporalna w zarzadzaniu organizacjami (Organizacyjna perspektywa temporalna)
 • Orientacja temporalna (czasowa) pracowników
 • Metodyka projektowania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie zespołami heterogenicznymi kulturowo
 • Zarządzanie zespołami wirtualnymi
 • Zachowania organizacyjne
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Metodologii Organizacji i Zarządzania

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach licencjackich i magisterskich kierunku Zarządzanie na ścieżce polskiej i angielskiej. Prowadzone przedmioty m.in. Change and Innovation Management, Introduction to Management, Organizational Behavior, Leadership in organization, Zarządzanie zmianami w organizacjach, Zachowania Organizacyjne

  Prowadzenie badań naukowych i publikacja wyników badań w zakresie zachowań ludzi w organizacjach. Obecnie prowadzenie badań interdyscyplinarnych nad perspektywą temporalną w organizacji

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela