Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Monika Dąb
Główny adres email
Monika.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • magister (Zarządzanie i marketing): 1996 (“Wycena przedsiębiorstw - wpływ uwarunkowań i przesłanek na wybór metody oraz wyniki wyceny”)
 • doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu: 1998 („Rola rachunkowości w zarządzaniu wartością firmy”)
 • doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii: 2004 („Wartość banku – kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku”)
 • profesor nauk ekonomicznych: 2014 („Kapitał relacyjny banku”)
Osiągnięcia naukowe
 • Nagroda Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konfederacji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych w Łodzi w dziedzinie nauk humanistycznych za całokształt osiągnięć badawczych (2002)
 • Beta - Polska Nagroda za Osiągnięcia w Dziedzinie Nauki Zarządzania Finansami (2005)
 • nagroda w III Konkursie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk promującym wybitne osiągnięcia w zakresie finansów (2010)
Zainteresowania naukowe
 • bankowość;
 • zarządzanie instytucjami finansowymi;
 • rachunkowość instytucji finansowych;
 • innowacje finansowe;
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstw, kapitał intelektualny;
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw; zrównoważone finanse;
 • władztwo korporacyjne (corporate governance)
Stanowiska
 • profesor Katedra Bankowości

  Dyrektor Instytutu Finansów

  Kierownik Katedry Bankowości

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela