Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Brzoza
Główny adres email
Tomasz.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem zatrudniony w Katedrze Biznesu i Handlu Międzynarodowego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Moim główny obszarem badawczym jest funkcjonowanie rynków energii. Prowadzę także badania w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Moje badania są w dużej mierze inspirowane możliwością wykorzystania ich wyników w praktyce biznesowej. Jestem autorem wielu publikacji z zakresu funkcjonowania rynków energii elektrycznej i gazu.

Osiągnięcia naukowe

Stopnie naukowe:

1) Technische Universität Ilmenau (Niemcy) Wydział Cybernetyka Techniczna i Biomedyczna, studia magisterskie, kierunek Automatyka, praca magisterska "Die Erprobung der Psi-Transformationsmethode für die nicht konvexen Opitiemierungsaufgaben und ihre Anwendung in der Polyoptiemierung", mgr inż.

2) Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, rozprawa doktorska, „Planowanie potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa”, dr nauk ekonomicznych.

3) Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, rozprawa habilitacyjna, "„Efekty wdrażania polityki energetycznej UE w zakresie rynku energii elektrycznej”, dr hab. nauk ekonomicznych. prof. UŁ.

Główne publikacje naukowe:

1) Motowidlak T., Efekty wdrażania polityki energetycznej UE w zakresie rynku energii elektrycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

2) Motowidlak U., Motowidlak T., Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski. Uwarunkowania geopolityczne i infrastrukturalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

3) Motowidlak T., Szablewski A., Wojtkowska-Łodej G., Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2018.

4) Motowidlak T., Kształtowanie się cen energii elektrycznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

5) Motowidlak T., Zależność gospodarki Ukrainy od stanu relacji energetycznych z Federacją Rosyjską, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.

Inne:

1) Medal srebrny za długoletnią służbę.

2) Długoletnia praktyka biznesowa w instytucjach finansowych (wykonywanie ekspertyz z zakresu ryzyka kredytowego i monitoringu).


Zainteresowania naukowe

Moje główne zainteresowania naukowe:

* funkcjonowanie sektora energetycznego i rynków energii, głównie energii elektrycznej, gazu i ciepła

* zarządzanie finansami przedsiębiorstw (w tym głównie, analiza finansowa przedsiębiorstw, identyfikacja, ocena i sposoby minimalizacji ryzyka kredytowego)

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego

  1) Prowadzenie badań naukowych w zakresie funkcjonowania sektora energetycznego i rynków energii (głównie energia elektryczna, gaz, energia cieplna) oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw i oceny ryzyka kredytowego

  2) Realizacja zadań dydaktycznych - wiodące przedmioty: Analiza finansowa, Ryzyko w inwestycjach międzynarodowych, Strategie i modele biznesowe, Finanse i ryzyko w biznesie

  3) Wspieranie działań organizacyjnych Katedry, m.in. pełnienie funkcji opiekuna roku studentów I roku studiów magisterskich na kierunku FiBM

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela