Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Maria Klon
Główny adres email
Michał.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Data urodzenia:10 listopada 1966,Łódź

magister, Uniwersytet Łódzki 1991

doktor, Uniwersytet Łódzki 1996

doktor habilitowany, Uniwersytet Łódzki 2009

Stanowiska: asystent, Uniwersytet Łódzki 1991-1996, adiunkt, Uniwersytet Łódzki 1996-2009, profesor nadzwyczajny, (ob. profesor uczelni) Uniwersytet Łódzki 2009-


Osiągnięcia naukowe

Wyróżnienia: Nagroda naukowa PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka za książkę "Gospodarka Polski w okresie transformacji" 2001

Nagroda Zespołowa I Stopnia Rektora UŁ za książkę "Gospodarka Polski w okresie transformacji" 2001

Puchar "Trzecich Warsztatów Doktorskich, Cedzyna" 2002

Nagroda Zespołowa II Stopnia Rektora UŁ za książkę "Słownik terminów metod ilościowych. Angielsko – polski. Polsko – angielski".2003

Wyróżnienie w konkursie o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę habilitacyjną 2010

Nagroda naukowa PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka za książkę "Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii" 2010

Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora UŁ za książkę " Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii" 2010

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

  pracownik badawczo - dydaktyczny

  zainteresowania naukowe: dynamiczne modele ekonometryczne, w szczególności:

  a) wielowymiarowa analiza kointegracyjna uwzględniająca procesy I(2)

  b) inne wspólne czynniki dominujące

  zajęcia dydaktyczne: ekonometria, zaawansowane metody ekonometryczne, analiza szeregów czasowych, prognozowanie i symulacje

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela