Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ryszard Maria Topola
Główny adres email
Ryszard.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ryszard M. Machnikowski, dr hab. nauk społecznych w zakresie socjologii (2010), absolwent Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (mgr, 1991), dr (1996, WEk - Soc UŁ), hab. (2010, WNS UWr), od 2011 r. profesor (nadzwyczajny) UŁ w Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Narodów (Brytyjskiej), w latach 2016 - 2019 prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, od 2019 r. dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Laureat stypendium Soros/Foreign and Commonwealth Office Scholarship – Hertford College, Oxford University, Wielka Brytania 1992 – 1993 oraz stypendium Fulbright Junior Scholarship – Columbia University in the City of New York, USA, 1993 – 1994. Uczestnik wielu projektów międzynarodowych. Autor trzech monografii i ponad 70 prac naukowych, recenzji i ponad 70 artykułów publicystycznych z zakresu socjologii wiedzy, terroryzmu i bezpieczeństwa międzynarodowego, Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Forecast Polska 2020, Ekspert NCN (2014 – 2017, 2019 – do chwili obecnej), Ekspert Zagraniczny oraz Research Fellow Security and Defense Research Team na Conseil Superieur de la Formation et de la Recherche Strategique w Paryżu (2019 – 2020), od 2016 r. członek Conseil Scientifique studiów magisterskich w zakresie kryminologii w Conservatoire National des Arts et Métiers w Paryżu, w latach 2016 – 2017 członek Rady Konsultacyjnej projektu the Countering Lone Actor Terrorism (CLAT), koordynowanego przez Institute for Strategic Dialogue w Londynie, konsultant SPAP (SPKP) oraz CBŚP Łódź, recenzent „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.


https://orcid.org/0000-0001-8897-4595

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Machnikowski


Ryszard M. Machnikowski; M. Sc. in Social Sciences (sociology, 1991, University of Lodz), Ph.D. in Social Sciences (1996, University of Lodz); habilitation in Humanities (2010, University of Wrocław); Soros FCO Scholar at Hertford College, Oxford University (1992-93), Fulbright Junior Scholar at Columbia University in the City of New York (1993-94), since 2011 associate professor at the Faculty of International and Political Studies, University of Lodz, Poland. In the years 2016 – 2019 vice-dean for research and international co-operation at the Faculty of International and Political Studies, University of Lodz. Since 2019 the dean of the Faculty of International and Political Studies, University of Lodz, Poland In the years 2005 – 2009 the Head of the Center for Strategic Studies and Forecast, the Lodz School of International Studies, Poland. Specializes in terrorism.political violence and security studies, transatlantic relations, problems of globalization, author of three monographies and more than 70 scientific articles, chapters and reviews on problems of European security, terrorism, transatlantic relations, globalization and European integration. Participant of joint institutional and individual international projects, seminars, workshops and conferences on security, transatlantic relations and terrorism. External Expert of National Forecast Program Poland 2020 (2006), Expert at the National Science Centre (since 2014), Foreign Expert and Fellow and Associate Researcher of the Security and Defense Research Team at the French CSFRS – Conseil Superieur de la Formation et de la Recherche Strategique (2019 – 2020), since 2016 member of the Conseil Scientifique of M. Sc. Studies in criminology at the Conservatoire National des Arts et Métiers in Paris, external expert and member of the Board of Advisors of the Countering Lone Actor Terrorism (CLAT) network project co-ordinated by Institute for Strategic Dialogue in London (2016 – 2017), consultant of the Police force in Lodz.

Osiągnięcia naukowe

Recent publications:

 • Hezbollah as an Iranian Proxy in the Age of the Cold War w: “Terrorism in Cold War. State Support in the West, Middle East and Latin America”, I.B. Tauris (Bloomsbury), London 2021, str. 193 - 206;
 • Zabójcze idee. Co próbują nam przekazać terroryści?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, str. 221;
 • Transformacje (nie?)porządku europejskiego po okresie zimnej wojny i ich wpływ na bezpieczeństwo Europy w XXI wieku, w: "Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty metodologiczne i systemowe", red. P. Bajor, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020;

other:

homeland and international co-operation as an expert within the field of studies in terrorism and political violence;

Zainteresowania naukowe


- studia nad terroryzmem, kontrterroryzmem i przemocą polityczną,

- studia nad propagandą i dezinformacją;

- socjologia wiedzy.


- studies in terrorism, counterterrorism and political violence;

- studies in propaganda and disinformation;

- sociology of knowledge.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów

  Dziekan WSMiP UŁ;

  Senator UŁ;

  Kurator Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

  Kierownik Projektu NCN Opus 17 "Ewaluacja skuteczności wybranych polityk antyterrorystycznych państw europejskich w latach 2005 - 2020 - analiza porównawcza Belgii, Holandii, Francji i Hiszpanii";

  członek Rady Naukowej periodyku „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (T-SAP)

  recenzent "Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego";

  współpracuje z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi w zakresie studiów nad terroryzmem i przemocą polityczną;


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela