Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Stanisław Dąb
Główny adres email
Stanisław.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Wykształcenie:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Przasnyszu (1974-1982);
 • Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu (1982-1986);
 • magister geografi; specjalność: gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne - 1991, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; praca dyplomowa: Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Łodzi; promotor: dr hab. Stanisław Pączka
 • doktor nauk geograficznych – 2000, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy doktorskiej: Wyobrażenia przestrzenne o miastach Polski Środkowej; promotor: dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz;
 • doktor habilitowany w zakresie geografii – 2015, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy: Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi.
Osiągnięcia naukowe

Mordwa S., 2003, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski Środkowej. Na podstawie badań grupy młodzieży licealnej, Wyd. UŁ, Łódź.

Mordwa S., 2009, Krzywa wrażeń dla ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 10, s. 89-98.

Mordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź.

Mordwa S., 2016, The geography of crime in Poland and its interrelationship with other fields of study, Geographia Polonica, 89 (2), s. 187-202.

Mordwa S., Laskowska P., 2020, Czynniki zagrożeń przestępczością w przestrzeni miasta, Archium Kryminologii, XLII (2), s. 67-98.

Mordwa S., Ostrowska M., 2020, The influence of land cover on the spatial distribution of fire sites, European Spatial Research and Policy, 27 (2), s. 67-98.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: geografia społeczna, geografia percepcji, metody analizy przestrzennej, podstawy statystyki, wybrane problemy geografii przestępczości, kształtowanie przestrzeni bezpiecznej, kartografia tematyczna.

Stanowiska
 • profesor uczelni Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

  - pracownik naukowo-dydaktyczny

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela