Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Dąb
Główny adres email
Anna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ścieżka zawodowa: 1985-1991 pracownik tech. (rysownik) w Katedrze Archeologii UŁ; 1991-1999 asyst. tamże; 1999-2011 adiunkt w Katedrze Archeologii Historycznej Instytutu Archeologii UŁ; 2012 prof. nadzw. UŁ; 2012-2014 kier. Katedry Bronioznawstwa i Historii Kultury Materialnej Średniowiecza Instytutu Archeologii UŁ; od 2014 kier. Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa tamże; od 2014 kier. Podypl. Studium Rzeczoznawstwa Uzbrojenia UŁ. Od 2016 Prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego do spraw Nauki, od 2017 Dyrektor Instytutu Archeologii UŁ.

Kierunki badawcze: budownictwo obronne i kultura materialna w średniowieczu, życie codzienne w średniowieczu.

Granty, projekty, wdrożenia, patenty:

2014-2015 grant NCN Datowanie pierwszych prywatnych siedzib obronnych w średniowiecznej Polsce.

Utworzenie przy Instytucie Archeologii laboratorium datowania termoluminescencyjnego – jedyne w Polsce działające w archeologii.

Członkostwo w organizacjach:

od 2012 czł. Łódzkiego Tow. Nauk.;

od 1989 czł. Stow. Nauk. Archeologów Pol.

0d 2017 czł. Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań Średniowiecza i Nowożytności

od 2019 czł. Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków. ICOMOS-POLSKA

Udział w redakcjach czasopism:

od 2012 red. nacz. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”;

od 2012 czł. red. serii „Spatium Archaeologicum”;

od 2012 czł. red. serii „Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego”;

od 2016 z-ca red. nacz. „Acta Archaeologica Lodziensia”

od 2018 cz. Rady Nauk. „Techne. Seria Nowa”

Kształcenie kadry nauk.: wypromowanych 4 doktorów, (doktorant w ramach „Diamentowego Grantu”)

Dydaktyka: techniki dokumentacji rysunkowej, archeologia średniowiecza, metodologia archeologii historycznej, życie codzienne w średniowieczu przez pryzmat rzeczy, źródłoznawstwo archeologii średniowiecza; Średniowiecze mity i rzeczywistość.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Bibliografia : dorobek nauk. ponad 80 poz.

4 książki:

Fundacje architektoniczne małopolskich Leliwitów, Łódź, 2001

Średniowieczny dwór rycerski w Polsce. Wizerunek archeologiczny, Łódź, 2011

Archaeology on the medieval knights’ manor houses in Poland, Łódź, Kraków 2016

Rzeczy ludzi średniowiecza. W domu, Łódź 2020

Stanowiska
 • profesor Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa

  Prowadzenie badań naukowych.

  Prowadzenie wykładów, seminariów i ćwiczeń dla studentów archeologii i Studium Rzeczoznawstwa Uzbrojenia.

  Sprawowanie opieki nad pracami Instytutu Archeologii UŁ

  Kierowanie pracą Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa i Studium Rzeczoznawstwa Uzbrojenia.

  Sprawowanie funkcji Prodziekana ds. Nauki Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela