Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Grażyna Brzoza
Główny adres email
Grażyna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

  Jako zastępca dyrektora Instytutu organizuję i nadzoruję działalność dydaktyczną instytutu.

  Jako kierownik katedry:

  - reprezentuję katedrę na zewnątrz;

  - wspieram opracowanie projektów prac badawczych;

  - wspieram pracę badawczą w zakresie dyscyplin objętych działalnością katedry;

  - organizuję i nadzoruję działalność dydaktyczną katedry;

  - występuję z wnioskami do rady wydziału lub dziekana, w tym z wnioskami dotyczącymi zatrudnienia, innych spraw pracowniczych oraz nagród dla pracowników katedry;

  - zarządzam mieniem katedry i przyznanymi środkami finansowymi, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;

  - składam dziekanowi roczne sprawozdania z działalności katedry.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela