Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Zbigniew Maria Sosna
Główny adres email
Zbigniew.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Centrum Rozwoju Dydaktyki

  Platforma e-Campus (Moodle)

  • administrowanie zasobami kursów i profilami użytkowników
  • przygotowanie i aktualizacja materiałów instruktażowych
  • administrowanie i edycja zasobów egzaminów zdalnych - konsultacje dla wykładowców
  • szkolenia i konsultacje indywidualne dla pracowników WZ UŁ
  • współpraca z Centrum Informatyki UŁ
  • system dystrybucji materiałów dydaktycznych na platformie
  • wsparcie technologiczne dla wykładowców w umieszczaniu materiałów na platformie
  • produkcja materiałów multimedialnych
  • organizacja szkoleń i kursów dokształcających dla studentów
  • rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Wydziału Zarządzania UŁ
  • dbałość o sprzęt i oprogramowanie

  Platforma ClickMeeting

  • administrowanie zasobami webinarów i wydarzeń organizowanych na platformie
  • administrowanie profilami użytkowników na platformie
  • udostępnianie materiałów instruktażowych
  • szkolenia i konsultacje indywidualne dla pracowników WZ UŁ
  • współpraca z Administratorami clickmeeting.pl
  • archiwizacja zasobów webinaryjnych

  Wideokonferencje Full-HD

  • organizacja i administrowanie wideokonferencjami z użyciem terminali sprzętowych
  • archiwizacja przebiegu sesji wideokonferencyjnych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela