Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Iwonna Dąb
Główny adres email
Iwonna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień edukacji i oświaty okresu międzywojennego, działalności organizacji nauczycielskich z perspektywy ich udziału w wychowaniu dzieci i młodzieży, kwestii wprowadzania młodego pokolenia w czytelnictwo, czasopiśmiennictwa traktowanego jako źródło wiedzy w rekonstruowaniu wychowawczej i oświatowej przeszłości oraz problemów metodologii historii wychowania.

Osiągnięcia naukowe

Wychowanie przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 1994, ss. 128, wyd. I; Warszawa 1999,

ss. 128, wyd. II (z Grzegorzem Michalskim).

Czasopisma Związku Nauczycielstwa Polskiego dla dzieci w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, ss. 194.

Wychowanie do czytelnictwa uczniów szkół powszechnych w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 292.

Metodologia w badaniach naukowych historii wychowania, red. T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993, ss. 348.

Reformy edukacyjne w Polsce – tradycje i współczesność, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, Skierniewice 2001, ss. 255.

Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004, ss. 260.

Orientacje i kierunki w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2009, ss. 268.

Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 291.

Czasopiśmiennictwo Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 345.

Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss.285.

Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 233.

Addenda do dziejów oświaty, Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss.348.

Addenda do dziejów oświaty, Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 343.

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku, red. Iwonna Michalska i Grzegorz Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 318.

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku, red. Iwonna Michalska i Grzegorz Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 236.

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i w początkach latach XX wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 210.

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i w pierwszych latach XXI wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 351.

Zachować dla przyszłości. Sprawy oświaty, edukacji i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 336.

Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa i oświaty w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 408.

Inne zob. http://expertus.lib.uni.lodz.pl/cgi-bin/expertus.c...

https://sandbox.orcid.org/0000-0003-0718-9443

Zainteresowania naukowe

Literatura piękna, faktu, biografistyka, film.

Stanowiska
 • profesor uczelni Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu

  • prowadzenie badań źródłowych nad problemami oświaty, edukacji, szkolnictwa i opieki w XIX i XX wieku.
  • upowszechnianie wyników badań w postaci artykułów publikowanych w czasopismach naukowych, w rozdziałach w monografiach naukowych, redakcji monografii naukowych.
  • przygotowywanie recenzji wydawniczych książek i artykułów do czasopism naukowych.
  • wykonywanie recenzji projektów badawczych.
  • udział w pracach komisji awansów naukowych.
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunków pedagogicznych na pierwszym i drugim stopniu kształcenia.
  • recenzowanie prac dyplomowych i przewodniczenie egzaminom dyplomowym.
  • dokumentowanie przebiegu studiów zgodnie z obowiązującymi zasadami.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela