Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jan Brzoza
Główny adres email
Jan.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Specjalizuję się w metodyce fotometrii, metodyce klisz rentgenowskich i komór emulsyjnych.

Byłem członkiem zespołu w Eksperymencie Pamir, od 1977 r. do zakończenia jego pracy w 2007 r.
Podsumowaniem mojej pracy w tym eksperymencie była publikacja monografii "Ocena składu masowego pierwotnego promieniowania kosmicznego dla energii (10^13–5x10^15) eV na podstawie rezultatów otrzymanych techniką komór emulsyjnych" opublikowana w roku 2006.

Dwukrotnie nagroda Ministra Zespołowa drugiego stopnia (MSWiT 1981 r. i MEN 1988 r.).

2007 - 2017 Pełnomocnik Rektora d.s. Promocji Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

Strona domowa: http://kfd2.phys.uni.lodz.pl/~malinow/

Osiągnięcia naukowe

Ocena składu masowego promieniowania kosmicznego dla TeV-owych i PeV-owych energii cząstek.

147 publikacji w pismach o zasięgu międzynarodowym
(w tym 50 publikacji recenzowanych, a 32 w pismach z Listy Filadelfijskiej).

Prezentacja prac na 42 konferencjach w dziedzinie Fizyki Promieniowania Kosmicznego i 2 z Informatyki.

Zainteresowania naukowe

Kosmologia, teoria względności, programowanie i symulacje.
Filatelistyka

Stanowiska
 • Starszy Wykładowca Katedra Systemów Inteligentnych

  Dydaktyka:
  obecnie prowadzone zajęcia: programowanie (C++), statystyka matematyczna;

  wcześniej - paradygmaty programowania, programowanie (Fortran, Pascal, Algol, Prolog i inne),
  metody numeryczne, symulacje MC,
  również fizyka, promieniowanie kosmiczne, optyka i fotometria.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela