Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Urszula Maria Brzoza
Główny adres email
Urszula.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Jestem nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Fizjologii i Biochemii Roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

  Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunku biologia, studia stacjonarne I i II stopnia (wykład, ćwiczenia), studia niestacjonarne, zaoczne II stopnia (wykład, seminarium magisterskie) oraz na kierunku biotechnologia, studia stacjonarne I stopnia (ćwiczenia).

  Moje działalność naukowa związana jest z:

  - badaniem biochemicznych i molekularnych podstaw mechanizmów obronnych i odporności roślin na choroby infekcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w nich reaktywnych form tlenu i azotu oraz enzymatycznych i nieenymatycznych antyoksydantów

  - poszukiwaniem biotycznych i abiotycznych induktorów odporności roślin

  - wykorzystaniem grzybów z rodzaju Trichoderma (czynników kontroli biologicznej (BCA)) do indukcji odporności roślin na patogeny.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela