Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Janusz Maria Klon
Główny adres email
Janusz.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

W zakresie moich obowiązków zawodowych mieści się działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna na rzecz uczelni.

Osiągnięcia naukowe

Osiągnięcia naukowe

 • Poznanie niektórych mechanizmów związanych ze stresem replikacyjnym
 • Poznanie mechanizmów kondensacji chromosomów u Chara
 • Określenie roli czynnika świetlnego w regulacji cyklu komórkowego u glonów
 • Prelegent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach

Osiągnięcia dydaktyczne

 • Wypromowanie siedmiu doktorów
 • Wypromowanie wielu magistrów i licencjuszy
 • Opracowanie programu dydaktycznego z tematu biologii komórki

Osiągnięcia organizacyjne

 • Organizator kongresu Biologii Komórki w 2005 r. w Łodzi
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Nauki i ds. Oceny Pracowniczej
 • Były Przewodniczący łódzkiego oddziału PTBK
 • Były Sekretarz Łódzkiego Oddziału PTHiC
 • Były Członek komisji PTBK w Krakowie
 • Były Przewodniczący Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Charologicznego w Barcelonie

Zainteresowania naukowe

Obszar naukowy

Badania podstawowe oraz badania o charakterze aplikacyjnym

Tematyka prowadzonych prac badawczych

 • Biologia komórki roślinnej
 • Regulacja cyklu komórkowego u roślin
 • Stres replikacyjny
 • Spermatogeneza u glonów

Obszar naukowo-dydaktyczny

 • Opiekun studentów w Kole Naukowym Biologów w Sekcji Biologii Komórki „Homunculus”
 • Opiekun w studenckich grantach badawczych UŁ
 • Opiekun prac licencjackich i magisterskich
 • Promotor prac doktorskich

Obszar dydaktyczny

Zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria) na kierunkach Biologia, Mikrobiologia, Biotechnologia, dla studentów I, II oraz III stopnia studiów. Prowadzone przedmioty:

 • Biologia Komórki
 • Kompartmentacja Komórki Eukariotycznej
 • Pracownia, Seminarium Magisterskie i Doktorskie


Stanowiska
 • profesor Katedra Cytofizjologii

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela