Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Maria Brzoza
Główny adres email
Dorota.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Z Katedrą Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii zawodowo związana jestem od 2013 roku.

 • 2016 stopień doktora nauk ekonomicznych. Tytuł pracy doktorskiej: Wpływ przedsiębiorczości pracowniczej na efektywność przedsiębiorstwa.
 • 2009 tytuł magistra. Tytuł pracy magisterskiej: Wpływ kreatywności pracowniczej na podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstwa.


Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

 1. D. Łochnicka, Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.1.
 2. Ocena wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych rozwoju przedsiębiorczości pracowniczej, ”Nauki o Zarządzaniu”, 2015, 4 (25), s. 60-77.
 3. Zaangażowanie pracownicze jako determinanta rozwoju organizacji, „Studia Prawno -Ekonomiczne”, 2015, tom 94, s. 317-334.
 4. Warunki organizacyjne a zaangażowanie pracowników w miejscu pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, 2014, nr 8 (46), s. 91108.
 5. Zakres i efekty stosowania bezpośredniej partycypacji pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, 2013, nr 4 (36), s. 151169.
 6. Participative Forms of Work Organization as a Source of Intrapreneurship in a Company, “International Journal of Business and Management Studies”, 2012, Vol. 4, No 1, s. 6575.

Udział w projektach badawczych:

 1. Rola, pozycja i zasięg funkcjonowania rad pracowników w polskim systemie stosunków pracy, 2014-2017, OPUS-6 (Narodowe Centrum Nauki), wykonawca.
 2. Przedsiębiorczość pracownicza w regionie łódzkim i jej wpływ na efektywność przedsiębiorstw, 2012-2014, Preludium-1 (Narodowe Centrum Nauki), kierownik.
 3. Zakres i rodzaje partycypacyjnych form organizacji pracy w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego, 2011-2012, Dofinansowanie badań dla młodych naukowców (UŁ), kierownik

Inne:

Laureatka trzeciego miejsca w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Nauk Ekonomicznych obronioną w 2009 r. Konkurs zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o. w Łodzi.


Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki przedsiębiorczości pracowniczej oraz bezpośredniego angażowania pracowników w rozwiązywanie problemów organizacji. Turbulentne i coraz mniej przewidywalne otoczenie organizacji wymaga dużej elastyczności i umiejętności przystosowywania się do zmian. W tym kontekście, budowanie tzw. przedsiębiorczych organizacji, opartych na bezpośrednim udziale pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wydaje się zasadne z punktu widzenia przetrwania oraz rozwoju firm na rynku.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

  Prowadzę zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

  • Mikroekonomia 1
  • Podstawy mikroekonomii
  • Podstawy makroekonomii
  • Ekonomia
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela