Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Topola
Główny adres email
Anna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • Od lutego 2013: adiunkt / Uniwersytet Łódzki / Zakład Historii Języka Polskiego (Wydział Filologiczny)
 • Luty 2011 — marzec 2013: asystent / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki (Wydział Nauk Humanistycznych)
 • Czerwiec 2012: uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwo / Uniwersytet Łódzki / Wydział Filologiczny
 • 2008–20012: studia doktoranckie o profilu językoznawczym / Uniwersytet Łódzki / Wydział Filologiczny / Katedra Historii Języka Polskiego
 • 2005–2010: pięcioletnie studia magisterskie na kierunku filologia klasyczna / Uniwersytet Łódzki / Wydział Filologiczny
 • 2003–2008: pięcioletnie studia magisterskie na kierunku filologia polska / Uniwersytet Łódzki / Wydział Filologiczny
Zainteresowania naukowe
 • polszczyzna historyczna (w tym polszczyzna biblijna i przekładowa, zwłaszcza pierwszej połowy XVI w.)
 • edycje tekstów staropolskich
 • translatoryka łacińska
 • leksykografia polsko-łacińska
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Historii Języka Polskiego

  • Koordynacja działań promocyjnych Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela