Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Lilianna Sosna
Główny adres email
Lilianna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

W Sekretariacie Rady Zakładowej ZNP UŁ pracuję od kwietnia 2022 r. Wcześniej byłam pracownikiem Wydawnictwa UŁ, Archiwum UŁ oraz firm związanych z branżą wydawniczą.

Jestem absolwentką Instytutu Historii UŁ. Ukończyłam również na UŁ studia podyplomowe z zakresu Marketingowego Zarządzanie Firmą oraz Zarządzania Spółkami Kapitałowymi.

Dodatkowo poszerzyłam swoje kompetencje i zainteresowania na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (XXIX edycja) zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

W 2020 r. ukończyłam na UŁ kurs: Kształcenie Kompetencji Menedżerskich. Zarządzanie Zespołem Pracowniczym.

Doświadczenie praktyczne z zakresu kwerend archiwalnych zdobyłam na stażach archiwalnych w placówkach polskich i zagranicznych.

Moją pasją jest historia XX wieku oraz wszelkie obszary związane z kulturą.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • Specjalista Sekretariat Rady Zakładowej ZNP

  Do moich obowiązków należą czynności związane z bieżącą działalnością Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim, w szczególności:

  • Przyjmowanie i rejestrowanie deklaracji członkowskich;
  • przyjmowanie wniosków i wydawanie legitymacji członkowskich,
  • przyjmowanie wniosków o wypłatę zapomóg losowych, zasiłków statutowych i innych świadczeń związkowych;
  • przyjmowanie składek członkowskich.

  Zajmuję się obsługą interesantów, w tym utrzymuję bezpośredni kontakt z pracownikami UŁ należącymi do ZNP UŁ oraz osobami zainteresowanymi przystąpieniem do Związku.

  Prowadzę dokumentację i kartotekę członków Związku w UŁ.

  Przygotowuję, przyjmuję i archiwizuję dokumentację związkową.

  Rejestruję korespondencję przychodzącą i wychodzącą.

  Prowadzę kalendarz spotkań Prezesa, Prezydium RZ ZNP, Rady Zakładowej ZNP oraz przedstawicieli reprezentujących ZNP UŁ w organach kolegialnych Uczelni:

  • senat UŁ,
  • komisje UŁ,
  • komisje senackie,
  • komisje rektorskie,
  • komisje wydziałowe,
  • komisje socjalne.

  Przygotowuję zebrania Prezydium RZ ZNP, Rady Zakładowej, sporządzam z nich protokoły i rejestruję uchwały.

  Koordynuję przepływ informacji między :

  • 1.Prezesem RZ ZNP UŁ a członkami Prezydium oraz Rady Zakładowej UŁ, Komisji Rewizyjnej, Rad Oddziałowych.
  • 2.Radą Zakładową ZNP UŁ a Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Zarządem Głównym ZNP, Radami Zakładowymi w innych uczelniach oraz władzami UŁ.

  Prowadzę stronę internetową Związku, zamieszczam i aktualizuję zawarte na niej informacje.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela