Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dominika Topola
Główny adres email
Dominika.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Dominika Lisiak-Felicka - magister inżynier informatyki, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Autorka bądź współautorka ponad 30 publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa informacji, zarządzania projektami i informatyki. Bieżące zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo informacji, zarządzanie ryzykiem, systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej i podmiotach wykonujących działalność leczniczą, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), analiza danych z wykorzystaniem Microsoft Power BI. Uczestniczka wielu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Ukończyła wiele szkoleń i kursów, w tym: „Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”, „Ochrona danych osobowych – nowe wymagania RODO”, „PRINCE2® Foundation” i „Microsoft Power BI”. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Informatyki Ekonomicznej i Medycznej

  Działalność naukowa:

  • prowadzenie badań naukowych z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, w szczególności w jednostkach administracji publicznej

  Działalność dydaktyczna:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych
   • na kierunku Informatyka ekonomiczna:
    • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
    • Analiza danych z wykorzystaniem Power BI
    • Wdrażanie infrastruktury sieciowej
    • Informatyka w logistyce
   • na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe:
    • Zarządzanie ryzykiem informatycznym. Bezpieczeństwo informatyczne
    • Infografika

  Działalność organizacyjna:

  • Administrator systemu planowania i analizy obciążeń dydaktycznych pracowników wydziału oraz systemu rozliczania obciążeń pracowników wydziału
  • Planowanie obciążeń dydaktycznych pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej
  • Opracowanie planów zajęć pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej
  • Opiekun specjalności Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych na kierunku Logistyka
  • Członkini Rady Konsultacyjnej kierunku Logistyka

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela