Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Sebastian Brzoza
Główny adres email
Sebastian.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • Absolwent studiów magisterskich (mgr inż.) Informatyka stosowana na Politechnice Łódzkiej
 • Absolwent studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej
 • Absolwent Studium doskonalenia pedagogicznego na Politechnice Łódzkiej
 • Doktor nauk technicznych,
 • Adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • Członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej
 • Autor i współautor 30 publikacji naukowych
 • Uczestnik wielu szkoleń i kursów z zakresu: baz danych, modelowania danych, projektowania i programowania baz danych, akademii zarządzania bezpieczeństwem informacji-Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-ISO/IEC 27001:200, Przedsiębiorczy naukowiec, zdalnego nauczania
Osiągnięcia naukowe
 • Doktorat z wyróżnieniem
 • Realizacja projektu badawczego w ramach grantu promotorskiego, jako główny wykonawca
 • Udział w realizacji projektów badawczo-rozwojowych PARP i EFRR
 • Autor i współautor 30 publikacji naukowych
Zainteresowania naukowe
 • Bazy danych
 • Modelowanie danych
 • Projektowanie baz danych
 • Przetwarzanie danych
 • Wsparcie dla danych temporalnych w RDBMS
 • Badanie cech temporalnych w systemach zarządzania relacyjnymi bazami danych pod kątem rozszerzeń temporalnych języka SQL w oparciu o normę ISO/IEC 9075 w SQL:2011
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Informatyki Ekonomicznej i Medycznej

  Jestem pracownikiem naukowo-badawczym. Reprezentuję nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja.

  • Pracownik naukowo-dydaktyczny
  • Opiekun specjalności: Bazy danych na kierunku Informatyka ekonomiczna
  • Koordynator ze strony Uczelni ds. współpracy z firma BSC Polska/Embarcadero
  • Członek Rady Konsultacyjnej kierunku Informatyka ekonomiczna

  Prowadzę zajęcia na kierunkach: Informatyka ekonomiczna, Informatyka i ekonometria, Logistyka, Bankowość i finanse cyfrowe, Ekonometria i analityka danych z przedmiotów:

  • Bazy danych
  • Bazy i hurtownie danych
  • Bazy danych i SQL
  • Systemy zarządzania bazami danych
  • Programowanie w środowisku RAD
  • Interfejsy dostępu do baz danych
  • Administracja bazami danych
  • Rozproszone bazy danych
  • Programowanie serwera Oracle
  • Programowanie serwera baz danych
  • Big data
  • Seminarium licencjackie
  • Seminarium magisterskie


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela