Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Łukasz Maria Topola
Główny adres email
Łukasz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem osobą z doświadczeniem w pracy z oprogramowaniem GIS oraz programowaniem w języku Python, zainteresowaną rozwojem zawodowym, doskonaleniem swoich umiejętności w dziedzinie kartografii cyfrowej oraz szeroko rozumianej geoinformacji. Bardzo dobrze odnajduje się w pracach zespołowych. Nie boję się również podejmować samodzielnych, odpowiedzialnych zadań.

Zainteresowania naukowe

W zakresie Systemów Informacji Geograficznej i geoinformacji:

 • Harmonizacja danych na potrzeby pozyskiwania informacji o zagospodarowaniu terenu;
 • Metody pozyskiwania i integracji danych przestrzennych;
 • Jakość danych przestrzennych;

W zakresie geografii społeczno-ekonomicznej:


 • Zmiany użytkowania ziemi w miastach i na obszarach zurbanizowanych
 • Znaczenie transportu w procesie gospodarowania przestrzenią
Zajmuję się również różnymi aspektami edukacji geoprzestrzennej.
Stanowiska
 • adiunkt Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

  Prowadzenie badań naukowych, zajęć dydaktycznych oraz spraw organizacyjnych związanych z zatrudnieniem w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela