Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paweł Sosna
Główny adres email
Paweł.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • od 2015 – UŁ, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, asystent, adiunkt
 • 2019 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania; doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości; tytuł rozprawy: „Internet narzędziem rozwoju zasobów ludzkich organizacji
 • od 2017 – współwłaściciel biura kadrowo-rachunkowego; specjalista ds. kadr i płac
 • od 2013 – freelancer: trener, konsultant, twórca szkoleń e-learningowych
 • 2015 – UMCS, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, studia podyplomowe;
 • 2013-2014 – Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, młodszy specjalista ds. edukacji;
 • 2010-2013 – FPL, specjalista ds. projektów szkoleniowych;
 • 2013 – UŁ, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi, uzyskanie tytułu magistra;
 • 2011 – UŁ, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi, uzyskanie tytułu licencjata;
 • 2008-2009 – UŁ, Biuro Karier Zawodowych, referent.
 • Osiągnięcia naukowe

  Wybrane publikacje:

  • Paweł Łuczak, Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji (978-8-3822-0171-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020.
  • Paweł Łuczak, Social Media as a Tool for the Development of Young Employees, „International Journal of Business and Administrative Studies” (2415-0541), 2018, vol. 4, nr 1, s. 31-36 [DOI].
  • Paweł Łuczak, Marzena Syper-Jędrzejak, Różnorodność religijna w miejscu pracy, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy (978-8-3657-6610-6), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017, s. 51-63.
  • Katarzyna Wojtaszczyk, Paweł Łuczak, Kształcenie społecznościowe w procesie rozwoju zasobów ludzkich, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr XXII, s. 275-290.
  • Paweł Łuczak, Social Media as a Human Resources Development Tool in an Organization, „WEI International Academic Conference Proceedings” , 2016, nr 5, s. 140-146.
  • Paweł Łuczak, Wirtualne światy miejscem rozwoju zasobów ludzkich, „Miesięcznik Marketing i Rynek” (1231-7853), 2016, nr 3, s. 502-510.
  • Paweł Łuczak, Rozwój zasobów ludzkich jednostek samorządu terytorialnego, [w:] B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska (red.), Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-3943-0581-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 125-137.
  • Izabela Różańska-Bińczyk, Paweł Łuczak, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie (1/XVI), ss. 287-299, Społeczna Akademia Nauk, 2015.
  • Paweł Łuczak, Internet jako miejsce szkolenia pracowników [w:] Marcin Kuczera, Krzysztof Piech [red.] Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4 – tom 2, wyd. Creativetime, Kraków 2015, s. 558-562, ISBN: 978-8-3630-5851-7.
  • Paweł Łuczak, Rozwój zasobów ludzkich jednostek samorządu terytorialnego [w:] Katarzyna Wojtaszczyk, Beata Banachowicz, Małgorzata Żak-Skwierczyńska [red.] Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, wyd. Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 125-137, ISBN: 978-8-3943-0581-9.
  • Paweł Łuczak, Wiek uczących się jako determinanta stosowanych technik szkolenia, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2014, XV, s. 113-122, ISSN 1897-7480.
  • Paweł Łuczak, We-learning jako odpowiedź na oczekiwania pokolenia digital natives związane z realizacją szkoleń [w:] Marcin Kuczera [red.] Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki. Tom: Nauki ekonomiczne i społeczne, wyd. Creativetimes, Kraków 2014, s. 145-151, ISBN: 978-83-63058-38-8.
  • Paweł Łuczak, Nowoczesne techniki rozwoju kompetencji pracowniczych jako odpowiedź na potrzeby pracowników pokolenia Y, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2013, XI, s. 179-188, ISSN 1897-7480.
  • Paweł Łuczak, Maciej Malarski, Rozwój kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. Zmiany w programach nauczania, FPL, Łódź 2013, ISBN 978-83-64318-06-1;
  • Paweł Łuczak, Uczestnicy procesu szkolenia źródłem barier utrudniających wykorzystanie e-learningu, „Dokonania młodych naukowców: Ekonomia i zarządzanie”, 2014,(1), s. 534-539, ISSN 2300-4436.
  Zainteresowania naukowe
  • Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju zasobów ludzkich
  Stanowiska
  • adiunkt Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

   Główne obowiązki:

   1. prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim na studiach I i II stopnia

   2. prowadzenie badań naukowych

   3. działalność organizacyjna.

   Godziny pracy

   • Poniedziałek
   • Wtorek
   • Środa
   • Czwartek
   • Piątek
   • Sobota
   • Niedziela