Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Dąb
Główny adres email
Katarzyna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Chemii Fizycznej Makromolekuł

  Obecnie odbywam staż podoktorski w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji.

  1. Prowadzona tematyka badawcza:

  *badania strukturalne nosików leków (węglowych, magnetycznych, kapsuł typu core-shell) przy użyciu metod neutronowych, kalorymetrycznych, optycznych i spektroskopowych

  *badanie procesów adsorpcji i uwalniania leków z nośników

  *badanie wpływu promieniowania na strukturę i właściwości nośników oraz proces uwalniania leków

  *badanie struktur micelarnych

  *badania biologiczne układów surfaktantowych pod kątem ich właściwości biobójczych

  2. Działalność naukowa

  * prowadzenie eksperymentów

  * pisanie artykułów naukowych

  * recenzowanie artykułów naukowych

  * udział w konferencjach naukowych

  3. Współpraca naukowa

  * Wydział Biologii Uniwersytetu Łódzkiego

  * Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Rosji

  * Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  * The Institute of Nuclear Physics, Kazakhstan i Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

  * Instytut Fizyki Jadrowej - Kraków

  4. Profile naukowe

  Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=...

  Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1749-808X

  ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Ludzik


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela