Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Beata Maria Sosna
Główny adres email
Beata.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów

  1. Domy Studenckie UŁ:

  Koordynacja prac Uczelnianej Komisji ds. przyznawania miejsc w domach studenckich w zakresie przyznawania rezerwacji miejsc oraz przyznań miejsc w okresie 30.06-30.09 danego roku kalendarzowego.

  Koordynacja prac Uczelnianej Komisji ds. przyznawania miejsc w domach studenckich w zakresie przyznawania miejsc w domach studenta w skali UŁ w okresie 01.10-30.06 danego roku kalendarzowego oraz zamian w okresie pełnego roku kalendarzowego.

  Wystawianie zawiadomień o przydzieleniu miejsca w DS UŁ.

  Tworzenie zbiorczych list osób uprawnionych do zakwaterowania w DS.

  Kontrola puli miejsc pozostających w dyspozycji COSID-SBS UŁ.

  Współpraca z Kierownikami DS.

  Współpraca z BWZ i SJPdC.

  2. Koła Naukowe:

  Finansowanie i rozliczanie kół naukowych (rejestr kół naukowych, aktualizacja danych ,sprawozdania roczne z działalności kół naukowych, weryfikacja wniosków o dofinansowanie, sprawy merytoryczne związane z powstaniem koła naukowego na UŁ i jego funkcjonowaniem)

  3. Inne zadania:

  Współpraca przy przygotowywaniu zarządzeń w sprawach dotyczących domów studenckich, organizacji studenckich działających na UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela