Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Natalia Maria Brzoza
Główny adres email
Natalia.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • ur. 6.11. 1975 r. w Łodzi
 • 1994-1999 – studentka historii na UŁ. Praca magisterska pt. (1999) „Cesarz Konstancjusz II a Kościół. Lata 337-361 n.e.”
 • 1996-2001 – studia polonistyczne na UŁ. Praca magisterska (2001) „Twórcza funkcjonalizacja mitu arturiańskiego i historii w twórczości fantasy Andrzeja Sapkowskiego”
 • 2001-2005 – doktorantka w Katedrze Teorii Literatury UŁ
 • 2005 – uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. „Epicka historiografia we współczesnej prozie polskiej”. (promotor: prof. J. Ślósarska, recenzenci: prof. G. Gazda, prof. M. Cetwiński)
 • 2005/2006 – redaktor w miesięczniku poligraficznym „Świat Druku”
 • od października 2006 – adiunkt w Pracowni Antropologii Literatury (Katedra Teorii Literatury)
 • 2020: stopień dr hab. na podstawie rozprawy pt. Historie alternatywne i steampunk w literaturze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019
 • 2020: awans na stanowisko profesora uczelni
Osiągnięcia naukowe

Autorka dwóch monografii naukowych:

 • Epicka historiografia we współczesnej prozie polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008
 • Historie alternatywne i steampunk w literaturze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019.
 • autorka ponad 70 artykułów naukowych w języku polskim, angielskim i niemieckim.
 • Publikuje m.in. w: "Zagadnieniach Rodzajów Literackich", "Porównaniach", "Germanoslavice", "Sensus Historiae", "Dialogu", "Poznańskich Studiach Filologicznych", "Czytaniu Literatury", "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" "Kulturze Popularnej","Litteraria Copernicana" i in.
 • współpracuję z wieloma czasopismami naukowymi jako recenzentka
 • prowadzę spotkania z pisarzami
 • do czasu otrzymania stopnia dr hab. trzykrotnie zostałam wyróżniona indywidualną nagrodą Rektora
Zainteresowania naukowe
 • teoria i historia literatury
 • historia, związki literatury z historią i naukami historycznymi
 • antropologia literatury
 • literatura fantastyczna i fantasy
 • badania postkolonialne
 • antropologia kultury
Stanowiska
 • dr hab., profesor uczelni Katedra Teorii Literatury

  -prowadzenie pracy naukowej i dydaktycznej

  -opieka nad pracami dyplomowymi (licencjackimi, magisterskimi i doktorskimi)

  -recenzowanie prac dyplomowych

  -członkini Uczelnianej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych w dyscyplinie Literaturoznawstwo

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela