Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Maria Brzoza
Główny adres email
Tomasz.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe

Najnowsze publikacje:

 1. Legiędź, T. (2019) The transition from limited access orders to open access orders in the post-communist Europe, Communist and Post-Communist Studies, 52:3, 187-195, DOI: 10.1016/j.postcomstud.2019.07.003 IF: 1,351, SNIP: 1,431;
 2. Legiędź, T. (2019) The economic consequences of the recent political changes in China: the new institutional economics perspective, Ekonomia i Prawo, Economics and Law, 18:2, 197-208, DOI: 10.12775/eip.2019.015
 3. Legiędź, T. (2019) Instytucje i drogi rozwoju. Chiny, Wietnam, Korea Południowa i Tajwan, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN: 978-83-8142-414-1
 4. Legiędź, T. (2019) From limited access to open access order in Taiwan, Journal of the Asia Pacific Economy, 24:1, 97-116, DOI: 10.1080/13547860.2018.1503767 IF: 0,667, SNIP: 0,552;
 5. Legiędź, T. (2021) Creating a market economy in Eastern Europe: Economic reform as the central theme in the transition, [w:] Eastern European Music Industries and Policies after the Fall of Communism: From State Control to Free Market, red. P. Gałuszka, Routledge, New York.

Pobyty zagraniczne:

Visiting scholar, 2015, National Sun Yat-sen University, Kaoshiung, Tajwan (The Taiwan Fellowship Program) – 5 miesięcy.

Zainteresowania naukowe

ekonomia instytucjonalna, ekonomia rozwoju.

Stanowiska
 • Adiunkt / Assistant Professor Katedra Ekonomii Rozwoju

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych poprzez publikacje;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela