Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Millena Maria Klon
Główny adres email
Millena.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów

  • Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

  Wydział Prawa i Administracji
  Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

   • Sprawy informatyczne Centrum.
   • Pol-on
   • Przygotowanie rozliczeń i zestawień finansowych związanych z realizacją wypłaty świadczeń w ramach typów stypendialnych:

   Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci,
   Dotacja celowa na badania naukowe,
   Fundusz dla doktorantów,
   Fundusz doktorski,
   Fundusz Socjalno-Wychowawczy,
   Stypendium Fundowane,
   Stypendium Ministra.

   Godziny pracy

   • Poniedziałek
   • Wtorek
   • Środa
   • Czwartek
   • Piątek
   • Sobota
   • Niedziela