Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Karolina Maria Topola
Główny adres email
Karolina.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Ekonometrii Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się implementacją narzędzi ekonometrii przestrzennej (w tym wielorównaniowych modeli regresji przestrzennej i modeli GWR) oraz geograficznych systemów informacyjnych w analizach ekonomiczno-społecznych, w szczególności z zakresu rynku pracy, starzenia się społeczeństwa i migracji. Uczestniczka (wykonawca) wielu projektów badawczych w zakresie min. prognozowania zatrudnienia na polskim rynku pracy.

Osiągnięcia naukowe
 • 2018r. Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji (nagroda zespołowa II stopnia)
 • 2015r. Nagroda Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji (indywidualna)
 • 2011r. Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (nagroda zespołowa I stopnia) za książkę wydaną pod redakcją prof. B. Sucheckiego pt. Ekonometria Przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych
 • 2006r. Trzecia nagroda w Konkursie im. prof. Witolda Kuli organizowanym przez Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie za pracę magisterską
 • 2003r. Pierwsza nagroda za referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji w Wyższej Szkole Marketingu i Biznesu w Łodzi „Młodzi we Wspólnej Europie”
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania zawodowe:

 • analiza przestrzenna (statystyka i ekonometria przestrzenna)
 • geograficzne systemy informacyjne
 • rynek pracy, starzenie się społeczeństwa, przepływy ludności

Zainteresowania prywatne:

 • kulinaria
 • ogródek
 • psy
 • fotografia, film i dobra książka
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Ekonometrii Przestrzennej

  Jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym. Reprezentuję dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. W pracy naukowej zajmuję się wykorzystaniem narzędzi geograficznych systemów informacyjnych oraz statystyki i ekonometrii przestrzennej w analizach społeczno-ekonomicznych, w szczególności z zakresu rynku pracy, przepływów ludności oraz starzenia się społeczeństwa.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela