Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Brzoza
Główny adres email
Katarzyna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista Centrum Obsługi Studenta

  Administrowanie spraw związanych z tokiem studiów, oraz obsługa studentów:

  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka oraz studia stacjonarne II stopnia na kierunku Inwestycje i nieruchomości w tym:

  - przygotowywanie, wydawanie, przedłużanie legitymacji dla studentów

  - rozliczanie etapów studiów

  - zakładanie i kontrola należności należnych wpłat za powtarzanie lub warunek (ew. czesne)

  - drukowanie i archiwizacja protokołów ogólnych

  - przyjmowanie i obsługa podań/wniosków, zawiadamianie studentów o skreśleniu, powtarzaniu, udzielonym urlopie oraz innych decyzjach

  - sporządzanie list rankingowych do celów stypendialnych, obsługa wniosków, weryfikowanie list stypendialnych

  - uruchamianie procesu obsługi pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD), generowanie protokołu egzaminu dyplomowego

  - sporządzanie sprawozdań statystycznych dla potrzeb POLon oraz innych sprawozdań na potrzeby Wydziału lub UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela