Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Alicja Klon
Główny adres email
Alicja.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Nadzór nad pracownikami działów

Dział Księgowości, Dział Rachunkowości Zarządczej, Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku , Działem Płac i Działem Finansowym

Odpowiadam, za prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie sprawozdania finansowego Uczelni

Odpowiadam za rozliczanie wyników wydziałów zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w uczelni

Osiągnięcia naukowe

Stopień doktora w dziedzinie nauk o finansach

Praca doktorska napisana w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ dysertacja dotyczyła " Sprawozdania finansowego jako źródła użytecznej informacji o uczelni wyższej" .Rozprawa obejmowała również funkcjonowanie publicznej uczelni wyższej w ramach obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości Uczelni a także został w niej zaproponowany nowy model sprawozdawczości w zakresie ujmowania zdarzeń gospodarczych w ramach działalności uczelni.

Zainteresowania naukowe

Interesuję się sportem / uprawiam nordic walking / lubię kino akcji

Stanowiska
 • zastępca kwestora Pion Kwestora

  Z-ca kwestora nadzoruje pracę działów Pionu Kwestora ze szczególnym nadzorem nad Działem Księgowości , Działem Ewidencji Majątku oraz działu Rachunkowości Zarządczej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela