Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Brzoza
Główny adres email
Anna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Od 2003 pracuję w Katedrze Marketingu, Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Łódzkiego.

W 2004 roku uzyskałam stopień doktora nauk ekonomicznych a w 2020 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Od 2017 roku pełnię dodatkowo funkcję kierownika studiów podyplomowych eCommerce prowadzonych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Osiągnięcia naukowe

Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 – za monografię pt. „Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno- kulturowe”.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne w roku 2006

Zainteresowania naukowe

- wartość, w tym współtworzenie wartości z konsumentami

- marketing internetowy

- handel internetowy


Stanowiska
 • adiunkt, kierownik studiów podyplomowych eCommerce Zakład Badań Marketingowych

  Jako adiunkt wykładam eCommerce, Strategie Marketingowe, Branding i Komunikację Marketingową, Influencer Marketing, eBusiness and Digital Marketing.

  Jako kierownik studiów podyplomowych zarządzam ofertą studiów, programem nauczania, doborem kadry oraz budżetem.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela