Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Renata Sosna
Główny adres email
Renata.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • Od 2020 r. - kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
 • Od 2018 r. - przewodnicząca Rady Wydawnictwa SIZ
 • 2012 - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych
 • Od 2008 r. - prezes Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania
 • 2003 - tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu na podstawie pracy Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu miejsc pracy na terenach zmarginalizowanych Promotor: prof. dr hab. Bogdan Piasecki
 • Od 2003 roku pracuję na Wydziale Zarządzania UŁ w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

ORCID ID: 0000-0001-7591-2117

Osiągnięcia naukowe
 • Brązowy medal za Długoletnią Służbę III stopnia (2015)
 • Indywidualna Nagroda Rektora UŁ III stopnia za monografię Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych (2015)
 • Indywidualna Nagroda Rektora UŁ II stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2016)
 • Zespołowa Nagroda Rektora UŁ III stopnia za najlepszy podręcznik akademicki Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (2017)
Zainteresowania naukowe
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • Procesy założycielskie
  • Specyfika funkcjonowania
  • Determinanty rozwoju
  • Zarządzanie innowacjami
  • Proces formułowania i wdrażania strategii
  • Instytucjonalne wsparcie
  • Finansowanie rozwoju
 • Przedsiębiorczość
  • Zdolności dynamiczne i orientacja przedsiębiorcza
  • Zachowania przedsiębiorcze
  • Przedsiębiorczość społeczna
  • Przedsiębiorczość na obszarach zmarginalizowanych
 • Doradztwo biznesowe dla MSP
  • Pozyskiwanie środków z Funduszy Unii Europejskiej
  • Przygotowanie biznes planu i analiz biznesowych
  • Badanie potencjału rynkowego
  • Zarządzanie projektami innowacyjnymi i badawczymi
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

  Jako kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej:

  • reprezentuję Katedrę i kieruję jej rozwojem,
  • podejmuję decyzje związane z bieżącym funkcjonowaniem Katedry,
  • organizuję i nadzoruję prace naukową oraz dydaktyczną pracowników Katedry.

  Inne pełnione funkcje:

  • Kierownik specjalności Przedsiębiorczość o doradztwo biznesowe na II stopniu na kierunku Zarządzanie
  • Członek Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Członek II Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Zarządzania UŁ,
  • Członek Komisji Uniwersytetu Łódzkiego ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości,
  • Członek Rady Programowej Centrum Przedsiębiorczości,
  • Senator UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela