Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Andrzej Klon
Główny adres email
Andrzej.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii

  Do moich obowiązków na stanowisku adiunkta należy:

  • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych. Tematyka badawcza obejmuje ogólnie obszar elektrochemii i elektroanalizy związków biologicznie aktywnych oraz badania właściwości elektrochemicznych i topograficznych elektrod modyfikowanych.
  • Pozyskiwanie środków na badania naukowe z funduszy zewnętrznych.
  • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych. .
  • Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.
  • Organizacja konferencji naukowych.
  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Chemii.
  • Opracowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć.
  • Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.
  • Podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach.
  • Udział w pracach organizacyjnych i promocyjnych na rzecz Wydziału Chemii UŁ.

  Jestem członkiem:

  • Rady Wydziału Chemii UŁ
  • Zespołu ds. Mobilności Studentów Wydziału Chemii

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela