Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Maria Dąb
Główny adres email
Agnieszka.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem doktorem habilitowanym, profesorem uczelni w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz absolwentką Podyplomowych Studiów Mini MBA. W latach 2016-2020 pełniłam funkcję wicedyrektora ds. nauki w Instytucie Psychologii UŁ.

Specjalizuję się w zagadnieniach psychologii pracy i organizacji. Jestem autorką ponad 70 publikacji naukowych w wysoko punktowanych czasopismach (w tym dwóch monografii). Moja książka zatytułowana „Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje” (2014) wydana w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego była nominowana do prestiżowej Nagrody Teofrasta na najlepszą książkę psychologiczną.

Kształcę studentów na kierunku psychologia. Prowadzę wykłady, ćwiczenia i seminaria magisterskie, również wykłady dla studentów programu ERASMUS+.

Osiągnięcia naukowe
 1. Nagroda za cykl artykułów z Psychologii zarządzania (2004),
 2. Nagroda za cykl artykułów z Psychologii pracy i organizacji (2009),
 3. Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy plakat naukowy (Konferencja „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń” 26-28.11.2009),
 4. Nagroda za cykl artykułów z Psychologii płci (2014),
 5. Nagroda za monografię "Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje" (2015),
 6. Nagroda za działalność organizacyjną (2016),
 7. Nagroda Dziekana WNoW za osiągnięcia w pracy badawczej, które stanowiły znaczący wkład w punktację będącą podstawą oceny parametrycznej Wydziału za lata 2013-2016,
 8. Nagroda za cykl publikacji Psychologiczny kontekst funkcjonowania w pracy i w domu (2019),
 9. Złota odznaka UŁ (2021).
Zainteresowania naukowe
 1. Podmiotowe uwarunkowania funkcjonowania pracownika w środowisku pracy (w tym płeć psychologiczna).
 2. Sytuacyjne uwarunkowania funkcjonowania pracownika w środowisku pracy (w tym klimat organizacyjny).
 3. Zarządzanie czynnikiem ludzkim – teoria i praktyka.
 4. Wielopraca - uwarunkowania i konsekwencje.
 5. Wielopraca - wewnątrzgrupowa analiza zjawiska.
 6. Narzędzia psychologiczne w zarządzaniu personelem.
 7. Atrakcyjność fizyczna miejsca pracy a zadowolenie z pracy.
 8. Postawy wobec pracy i zachowania w pracy.
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery

  1. prowadzę i uczestniczę w badaniach naukowych i w pracach rozwojowych,
  2. rozpowszechniam wyniki badań naukowych przez ich publikowanie,
  3. aktywnie uczestniczę w konferencjach i w seminariach naukowych,
  4. kształcę kadrę naukową i sprawuję opiekę nad jej rozwojem,
  5. doskonalę własne kwalifikacje zawodowe,
  6. prowadzę zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wykład z Psychologii organizacji i zarządzania, wykład specjalizacyjny z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, ćwiczenia z Zarządzania Rozwojem Zawodowym Pracowników, wykład dla studentów programu Erasmus+ Work and Organizational Psychology, seminarium magisterskie),
  7. terminowo sporządzam obowiązującą nauczycieli akademickich dokumentację toku studiów,
  8. aktualizuję programy i treści kształcenia,
  9. przeprowadzam egzaminy i zaliczenia, w tym egzaminy dyplomowe,
  10. prowadzę i recenzuję prace dyplomowe;
  11. dbam o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
  12. jestem członkiem Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela