Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Dąb
Główny adres email
Małgorzata.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Wykształcenie

 • 1987 - 1993 - Uniwersytet Łódzki - studia; magister historii
 • 22 XI 2001 - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor - prof. dr hab. Kazimierz Badziak

Przebieg pracz zawodowej

 • 1998 - 2001 - asystent w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ
 • 1 I 2002 - adiunkt w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ
 • starszy wykładowca w Katedrze Historii Polski Najnowszej

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych

 • Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej
 • Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział Łódzki

Współpraca z:

 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa
 • muzea, szkoły, biblioteki
Osiągnięcia naukowe
 • Nagrody Rektora UŁ II-III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-organizacyjnej (2003, 2004, 2010, 2012)
 • Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w konkursie ACADEMIA 2015 dla Najlepszej Publikacji Akademickiej w Dziedzinie Nauk Społecznych i Humanistycznych "Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku".
 • Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza dla Najlepszej Książki Akademickiej (2015) za publikację "Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku".
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze:

 • historia Polski XX w.
 • gospodarka i polityka gospodarcza Polski i świata w XIX i XX w.
 • polityka gospodarcza Polski w 1 połowie XX w.
 • handel zagraniczny Polski 1918-1939
 • wielokulturowość ziem polskich w XIX i XX w.
 • dzieje Łodzi i regionu łódzkiego w XIX i XX w.
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Historii Polski Najnowszej

  Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach: historia, e-historia, wojskoznawstwo; prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie historia i publikowanie ich wyników; działalność organizacyjna i popularyzatorska.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela