Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Brzoza
Główny adres email
Tomasz.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • od 2015 - kierownik Sekcji ds. informatyki WZ UŁ.
 • 2012-2015 - kierownik Wydziałowej Pracowni Zastosowań Informatyki WZ UŁ.
 • 2000 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, rozprawa doktorska: „Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych na przykładzie wyższych uczelni w Polsce” (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński).
 • 1991-2012 - zatrudnienie w Katedrze Informatyki UŁ.
 • 1990 - magister inżynier mechanik, praca: „Wspomagane komputerowo dynamiczne obliczenia napędu rapiera w krośnie tkackim”.
 • 1984-1990 - studia dzienne w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Mechanicznym, kierunek: konstrukcyjny.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
 • bezpieczeństwo i ochrona danych;
 • nowoczesne metody uwierzytelniania;
 • zastosowania arkusza kalkulacyjnego;
 • DTP;
 • turystyka rowerowa i górska.
Stanowiska
 • kierownik sekcji ds. informatyki Sekcja ds. informatyki

  • Planowanie, kierowanie i nadzorowanie działań podejmowanych w Sekcji ds. informatyki (SI).
  • Planowanie budżetu SI i nadzorowanie jego wykonania.
  • Planowanie i nadzorowanie zakupów sprzętu i oprogramowania dla SI.
  • Nadzorowanie licencji i gwarancji sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w SI.
  • Konsultowanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania w WZ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela