Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paweł Dąb
Główny adres email
Paweł.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 1989 r. W 1998 r. obronił pracę doktorską na temat teorii prawa naturalnego Johna Finnisa.

W latach 1990-1992 odbył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski. Od 1993 r. jest radcą prawnym.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Główne obszary zainteresowań: Związki prawa z moralnością. Dawne i współczesne teorie prawa naturalnego. Antropologiczne podstawy prawa. Etyka zawodowa a prawo. Etyki zawodów prawniczych.

Stanowiska
 • starszy wykładowca Katedra Polityki Prawa

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia) i indywidualnych konsultacji z przedmiotów: teoria i filozofia prawa, wstęp do nauk prawnych, logika prawnicza, etyka zawodów prawniczych, etyka w administracji.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela