Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krzysztof Klon
Główny adres email
Krzysztof.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Wykształcenie

 • 1984–1989 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1997 – doktor nauk humanistycznych
 • 2009 – doktor habilitowany nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • od 1989 pracownik Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2000–2006 – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi

W swoich badaniach podejmuję następujące zagadnienia:

 • Biografistyka polska XX wieku
 • Relacje władzy i społeczeństwa w Polsce 1944–1989, ze szczególnym uwzględnieniem strajków robotniczych i studenckich
 • Działalność aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia szkolenia kadr dla "bezpieki"
 • Polityka PRL wobec młodzieży
 • Powojenne dzieje Łodzi i regionu, zwłaszcza okres PRL


Osiągnięcia naukowe

Najważniejsze opublikowane książki:

 • Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998;
 • Jarocin w obiektywie bezpieki, Warszawa 2004 (wspólnie z dwoma innym autorami);
 • Powszechna Organizacja „Służba Polsce” (1948–1955). Powstanie, działalność, likwidacja, t. 1–2, Łódź 2008;
 • Strajki robotnicze w Łodzi 1945-1976, Łódź 2008;
 • Strajk studencki w Łodzi styczeń – luty 1981 r. Okruchy pamięci, zapisy źródłowe, ikonografia, Łódź–Warszawa 2016 (wspólnie z dwoma innymi autorami);
 • Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945–1947, Łódź 2017.
 • Gomułkowska rzeczywistość. Łódź w latach 1956–1970, Łódź 2019.
Zainteresowania naukowe
 • polska piłka nożna
 • historia polskiego kina
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

  Pracownik naukowo-dydaktyczny

  Zakres obowiąków:

  • Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii Polski po 1945 r.
  • Kierowanie pracą Katedry Historii Polski i Świata po 1945 r. - sprawy dydaktyczne, naukowe, organizacyjne

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela