Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jerzy Maria Sosna
Główny adres email
Jerzy.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Uzyskany stopień doktora nauk prawnych w 1992 na podstawie rozprawy pt. Jednolitość orzecznictwa sądowego, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w roku 2011 na podstawie monografii pt. Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym (Kraków 2010, Universitas).

Wykonuje zawód radcy prawnego

Osiągnięcia naukowe

Monografia Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym (Kraków 2010, Universitas).

Podręcznik Podstawy doktryny prawnej (Warszawa 2021, Wolters Kluwer) - napisany wspólnie z Tomaszem Bekrychtem i Pawłem Łabieńcem.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe obejmują teorię prawa, w szczególności powstawianie i funkcjonowanie doktryny prawnej, teorię stosowania prawa, teorię wykładni, oraz filozofię prawa i etykę.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Teorii i Filozofii Prawa

  Praca naukowo-dydaktyczna. Prowadzenie wykładów na kierunku prawo oraz prawo ochrony zdrowia: Wstęp do prawoznawstwa, Teoria i filozofia prawa, Etyka zawodów medycznych oraz konwersatorium Prawo a moralność.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela