Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Klon
Główny adres email
Małgorzata.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zajmuję się badaniami nad teatrem niemieckojęzycznym w XIX-XXI wieku, teatrem żydowskim w Polsce, polsko-niemieckimi stosunkami teatralnymi oraz teoriami teatralnymi od początku XIX wieku. Z tego zakresu opublikowałam autorskie opracowanie Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego teatr dla pięciu tysięcy (Łódź 2002), Teatr w krainie utopii (2012) oraz liczne artykuły i rozprawy. Jestem redaktorem tomów zbiorowych Łódzkie sceny żydowskie (2000) i Teatr masowy – teatr dla mas (2011) oraz współredaktorem kilkunastu książek wydanych w Polsce i w Niemczech, w tym wspólnie z Anną Kuligowską-Korzeniewską tomu Teatr żydowski w Polsce (1998). Ważną część mojego dorobku naukowego stanowią przekłady z języka niemieckiego, m.in. podręcznika Wprowadzenie do nauki o teatrze Christophera Balme’a (wspólnie z W. Dudzikiem, 2003, wyd. II - 2005) oraz kolejnych tomów w serii „Theatroteka”: G. Fuchsa O scenie przyszłości (2005), M. Reinhardta O teatrze i aktorze (2006), L. Tiecka O cudowności u Shakespeare’a (2006), wspólnie z W. Dudzikiem Ekspresjonizm w teatrze niemieckim (2009) oraz O. Schlemmera Eksperymentalna scena Bauhausu (2010). Przełożyłam także na język polski dramaty Petera Turriniego, Gerta Jonkego, Arthura Schnitzlera.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor Katedra Dramatu i Teatru

  1. koordynowanie działalności Katedry Dramatu i Teatru

  2. prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk

  3. przewodniczenie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

  4. prowadzenie badań w zakresie dyscyplin: nauki o kulturze i religii; nauki o sztuce

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela