Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Brzoza
Główny adres email
Anna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Anna Kobierecka uzyskała stopień doktora w 2013 r. (praca doktorska zatytułowana "Szwedzka polityka imigracyjna i integracyjna. Wybrane aspekty"). Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.

Osiągnięcia naukowe

- Koordynowanie grantu przyznanego UŁ w ramach międzynarodowych lub zagranicznych postępowań konkursowych w wysokości 15 000 EUR. Grant przyznany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach konkursu International Visegrad Fund's Standard Grant. Tytuł projektu: The V4 towards migration challenges in Europe. An analysis and recommendations, project nr 21610075.

- Autorka szeregu publikacji w renomowanych, krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych

- Nagroda Rektora UŁ III stopnia za cykl publikacji naukowych

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianych aspektów wizerunkowych współczesnych państw. Realizowane badania skupiają się na dyplomacji publicznej oraz brandingu narodowym, które mają wspierać politykę zagraniczną państw oraz służą wzmacnianiu ich miękkiej siły i zdolności oddziaływania na środowisko międzynarodowe.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

  Do obowiązków adiunkta należy działalność dydaktyczna (230 godz./rok), naukowa oraz organizacyjna.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela