Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marta Maria Klon
Główny adres email
Marta.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • asystent Zakład Współczesnych Strategii Wczesnej Edukacji

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych, m.in.:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych, m.in.:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych, m.in.:

  • pełnienie funkcji opiekuna praktyk dla kierunku Pedagogika Wieku Dziecięcego;
  • udział w organizacji seminariów, konferencji.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela