Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Brzoza
Główny adres email
Joanna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • 2012–do dziś - Asystent, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • 2012–2018 - Studia doktoranckie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania.
Osiągnięcia naukowe

PROJEKTY NAUKOWE

 • Projekt naukowy zespołowy, finansowany z Młodych Naukowców, Uniwersytet Łódzki, pt.Zastosowanie wielokryterialnych systemów pomiaru dokonań organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy” – uczestnik projektu
 • Projekt naukowy zespołowy, finansowany z środków UŁ pt. „Modelowanie i wizualizacja informacji biznesowej” – uczestnik projektu.
 • Projekt naukowy indywidualny, finansowany z Młodych Naukowców, pt. „Koszty społecznej odpowiedzialności na przykładzie systemu rachunkowości PGL Lasy Państwowe”.
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na systemach rachunkowości finansowej i zarządczej, a w szczególności raportowania społecznego i środowiskowego i ewolucja sprawozdawczości finansowej w dobie zrównoważonego rozwoju. W rozprawie doktorskiej poruszam problematykę społecznej odpowiedzialności w systemie rachunkowości Lasów Państwowych.

Stanowiska
 • asystent Zakład Rachunkowości Finansowej

  • pracownik dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości : prowadzi zajęcia dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  • prowadzi badania naukowe
  • zastępca Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA
  • działalność Centrum Egzaminacyjnego na WZ UŁ – organizacja egzaminów (2014–2018)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela