Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Bartłomiej Maria Klon
Główny adres email
Bartłomiej.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem adiunktem w Katedrze Finansów Korporacji Instytutu Finansów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na tematyce rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw, a także finansów i ekonomii ochrony zdrowia. Staram się aktywnie rozwijać moje zainteresowania poprzez udział w projektach badawczo-naukowych, działalność publikacyjną oraz dydaktyczną. Jestem absolwentem kierunków finanse i bankowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz zarządzanie na Wydziale Zarządzania UŁ, a także studium doktoranckiego ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Osiągnięcia naukowe

Jestem autorem lub współautorem 3 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym posiadających współczynnik impact factor, 14 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym, 2 monografii naukowych, a także 12 publikacji w opracowaniach zbiorowych. Do tej pory brałem czynny udział w kilkunastu konferencjach naukowych – w tym zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Byłem również uczestnikiem 10 projektów badawczych – w tym także projektów finansowanych przez takie instytucje jak Narodowe Centrum Nauki, czy Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Pośród zrealizowanych projektów można wyróżnić zarówno projekty o charakterze wewnątrz-uczelnianym jak i międzyuczelnianym, a także o zasięgu międzynarodowym. Obyłem szereg wizyt w zagranicznych uczelniach – w tym we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy Ekwadorze. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pełnię również funkcję recenzenta w 2 czasopismach z listy Journal Citation Report (JCR), posiadających współczynnik impact factor, a także w 1 czasopiśmie z listy Web of Science (WoS).

Zainteresowania naukowe

rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw, finanse i ekonomia ochrony zdrowia

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Finansów Korporacji

  • Działalność naukowa
   • Finanse przedsiębiorstw.
   • Rynki finansowe.
   • Finanse ochrony zdrowia (w tym również analizy typu Health Technology Assessment - HTA).
  • Działalność dydaktyczna.
   • Finanse przedsiębiorstw.
   • Instrumenty finansowe.
  • Działalność organizacyjna

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela