Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Justyna Dąb
Główny adres email
Justyna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Biuro Rektora

  I. Prowadzenie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem sekretariatu kanclerzy

  • 1. Prowadzenie kalendarza spotkań kanclerzy
  • 2. Organizowanie dnia pracy
  • 3. Rzetelna i miła obsługa interesantów
  • 4. Współpraca z jednostkami UŁ podlegającymi funkcyjnie kanclerzom
  • 5. Rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym w systemie EZD
  • 6. Przygotowywanie pism wychodzących, zestawień, tabel, raportów itp. dla potrzeb kanclerzy na podstawie danych otrzymanych z jednostek UŁ
  • 7. Opisywanie papierowej wersji dokumentów finansowych dot. działalności kanclerzy, zapytanie o wskazanie trybu PZP i przekazanie opisanego dokumentu finansowego do Kancelarii Głównej
  • 8. Rejestracja skarg i zażaleń związanych z działalnością administracyjną Uczelni
  • 9. Rejestracja zarządzeń Kanclerza w systemie Baza Aktów Własnych Lex
  • 10. Prowadzenie Księgi Kontroli w UŁ
  • 11. Prowadzenie ewidencji i przygotowywanie umów na korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych
  • 12. Przestrzeganie ustalonego regulaminu pracy, czasu pracy, przepisów i zasad bhp oraz przepisów p. pożarowych
  • 13. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej
  • 14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kanclerza, jego zastępców oraz dyrektora Biura Rektora.

  II. Obsługa administracyjna Rady Uczelni UŁ


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela